+38 044 249 71 91

Дата проведення 24-25.09.2019

scad@scadsoft.com

Публікація тез, статей

Тези, об’ємом до двох сторінок, повинні  містити назву доповіді, ініціали та прізвища авторів, назву підприємства, міста, держави.

Доповідь повинна базуватись на оригінальних наукових результатах та практичних рекомендаціях. Текст доповіді повинен бути готовим для друку у форматі редактора Microsoft Word. Поля документу по 2 см, абзацний відступ 1 см, шрифт Times New Roman, кегль 11, міжрядковий інтервал — одинарний, формули повинні бути підготовленні за допомогою редакторів MathType або Microsoft Equation.

Збірка доповідей на електронному носії буде надана кожному учаснику конференції.

 

SCAD SOFT | © 2019, Всі права захищені.

Scroll to Top